Grondstof V-Z

Grondstof V-Z

Vanadiumpentoxide, 50 gram

 € 17,85

Vulkanische as, 1 kg

 € 3,93

Vulkanische as, 5 kg

 € 17,97

Wollastoniet super fijn, 1 kg

 € 2,48

Wollastoniet super fijn, 5 kg

 € 11,37

IJzeroxide rood Synthetisch, 100 gram

 € 3,33

IJzeroxide rood Synthetisch, 500 gram

 € 5,75

IJzeroxide rood synthetisch, 5 kg

 € 47,80

IJzeroxide zwart synthetisch, 100 gram

 € 3,57

IJzeroxide zwart synthetisch, 500 gram

 € 4,78

IJzeroxide zwart synthetisch, 1 kg

 € 7,56

IJzeroxide paars synthetisch, 500 gram

 € 7,56

IJzeroxide paars synthetisch, 5 kg

 € 35,42

IJzerhydroxide geel, 250 gram

 € 5,61

IJzerhydroxide geel, 500 gram

 € 11,01

IJzerhydroxide geel, 5 kg

 € 72,90

IJzersulfaat, 1 kg

 € 5,99

IJzerchromaat, 1 kg

 € 7,87

IJzerchromaat, 5 kg

 € 24,20

Zirkoonsilicaat super fijn, 500gram

 € 7,62

Zirkoonsilicaat super fijn, 1 kg

 € 12,38

Zirkoonsilicaat super fijn, 5 kg

 € 47,46

Zinkoxide loodvrij, 500 gram

 € 9,38

Zinkoxide loodvrij, 1 kg

 € 15,13

Zinkoxide loodvrij, 25 kg

 € 302,50

Zinkoxide loodvrij, 5 kg

 € 66,55

Zirkoonoxide super fijn, 500 gram

 € 25,47

Zirkoonoxide super fijn, 1 kg

 € 44,43

Zirkoonoxide super fijn, 25 kg

 € 838,53

Zirkoonoxide super fijn, 5 kg

 € 189,91