Annuleringsvoorwaarden workshops

Naast dat lastminute-afzeggingen vaak tot onnodige kosten leiden ontzegt u een andere keramist ook de mogelijkheid tot deelname van een workshop en/of cursussen. Daarom heeft Silex Totaal Service B.V. een annuleringsregeling die geldt bij inschrijving voor workshops en/of cursussen.

Inschrijving:
Na het inschrijven op de workshop en/of cursus ontvangt de klant een factuur met btw specificatie en vindt door de klant volledige betaling plaats van het overeengekomen bedrag. Bij inschrijving via de webshop is de betaling al voldaan als u gekozen heeft voor de betaalwijze IDEAL.

•Betaling dient plaats te vinden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan.

•Indien de klant niet tijdig betaalt, is Silex Totaal Service B.V. gerechtigd de inschrijving te annuleren.

•De inschrijving voor een workshop en/of cursus is definitief op het moment dat de betaling voor de workshop en/of cursus door ons is ontvangen.

•Silex Totaal Service B.V. heeft te allen tijde het recht een inschrijving te weigeren en/of te beëindigen, waarbij het eventueel betaalde bedrag zal worden gerestitueerd.

Ongeveer een week voor aanvang van de workshop en/of cursus ontvangt u een mail met de laatste informatie.

Bij annuleren van de workshop word tot 14 werkdagen voor aanvang van de workshop en/of cursus €9,50 (inclusief BTW) administratiekosten gerekend.
Annulering van en workshop en/of cursus kan alleen schriftelijk (per brief) of per mail worden gedaan via het volgende adres:

Per mail:
info@silex.nl

Per brief:

Silex Totaal Service B.V.

De Meerheuvel 21
5221 EA ‘s-Hertogenbosch

Annulering en kosten

Indien een workshop en/of cursus later dan 14 werkdagen voor de cursus wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:

•Bij annulering tot en met 3 werkdagen voor aanvang van de workshop en/of cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

•Bij annulering van 2 werkdagen voor aanvang van de workshop en/of cursus zelf wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval dat u zonder bericht op de dag zelf niet aanwezig bent.

Vervanging?

Indien u verhinderd bent, kan een andere door u aangedragen cursist uw plaats innemen. Dit dient van tevoren met Silex Totaal Service B.V. schriftelijk (via post of e-mail) te worden afgestemd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.


Annulering door Silex Totaal Service B.V.

Silex Totaal Service B.V. behoudt zich het recht voor om tot 3 dagen voor aanvang van de workshop en/of cursus deze te annuleren wegens onvoldoende deelname, overmacht of andere redenen. Uiteraard zal in dit geval het volledig workshop en/of cursus bedrag worden gerestitueerd.